Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka

Doména alianciasr.sk

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Aliancie sektorových rád. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Aktualita

Zasadnutia Správnej rady

Druhé zasadnutie Správnej rady sa konalo 1.6.2023. GR ASR Boris Sloboda predložil na rokovanie návrh zámeru Národného projektu Aliancia sektorových rád, ktorého žiadateľom bude ASR. Návrh zámeru NP ASR bol schválený členmi Správnej rady. Zároveň predložil GR ASR na rokovanie návrh zámeru NP Rozvoj kapacít sociálneho dialógu (NP RKSD), ktorý bol rovnako schválený členmi Správnej rady.

GR ASR Boris Sloboda bol poverený predložiť návrh zámeru NP ASR a NP RKSD Sprostredkovateľskému orgánu pre Program Slovensko (MPSVR SR) so žiadosťou o jeho zaradenie na rokovanie Komisie pri Monitorovacom výbore pre Program Slovensko 2021-2027 pre cieľ 4 v júni 2023.

Tretie zasadnutie Správnej rady sa konalo formou písomného hlasovania v dňoch 28.6.2023 – 10.7.2023. Členovia Správnej rady odsúhlasili Návrh na aktualizáciu Národného programu aktívneho starnutia II.

Štvrté zasadnutie Správnej rady sa konalo 7.8.2023. Správna rada vzala na vedomie informáciu o riešení potencionálneho konfliktu záujmov GR ASR Borisa Slobodu. MPSVR SR predložilo návrh na vymenovanie nového GR ASR, ktorým sa po následnom písomnom hlasovaní ASR s účinnosťou od 15.8.2023 stala Alexandra Junášková.

Piate zasadnutie Správnej rady sa konalo dňa 8.12.2023. Správna rada vzala na vedomie vzdanie sa funkcie GR ASR a vymenovala nového GR ASR, ktorým je Mgr. Andrej Klimant. Správna rada ďalej  schválila Dodatok č. 1 k stanovám združenia, ktorým sa mení sídlo ASR od 1.1.2024 a ktorý bude predložený na rokovanie Členskej schôdze ASR ako aj a nový vnútorný predpis združenia – „Postup zriaďovania sektorových rád.“ Správna rada vzala na vedomie aj Informáciu o plnení úloh Národného programu starnutia na roky 2021-2030 a informáciu o pripravovanej spolupráci ASR s Digitálnou koalíciou na projekte „Digitálne zručnosti pre zelenú budúcnosť Slovenska“.

Šieste zasadnutie Správnej rady sa konalo dňa 2.2.2024. Správna rada prerokovala a schválila strategické riadiace akty združenia ako napr. návrh Organizačného poriadku a návrh Pracovného poriadku Aliancie sektorových rád. Osobitnou časťou zasadnutia bolo schválenie zriadenia 24 sektorových rád a ich štatútov s účinnosťou od 2.2.2024. Na zasadnutí vystúpil aj Michal Kaliňák, štátny tajomník Ministerstva investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (externý odkaz) na tému Možnosti posilňovania regionálneho sociálneho dialógu.

Momentka zo 6. zasadnutia Správnej rady
Michal Kaliňák, štátny tajomník MIRRI SR
Momentka zo 6. zasadnutia Správnej rady

Nájdete nás na sociálnych sieťach:

Logo Program Slovensko, biele
Skip to content