Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka

Doména alianciasr.sk

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Aliancie sektorových rád. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Sektorové rady

Na zabezpečenie svojej činnosti ASR zriaďuje sektorové rady podľa jednotlivých oblastí hospodárstva, ktorých úlohou je najmä monitorovanie vývojových trendov na trhu práce a zabezpečenie ich prenosu do vzdelávacieho systému, tvorba a aktualizácia Národnej sústavy povolaní a Národnej sústavy kvalifikácií a posudzovanie kvality vzdelávacích programov v súlade s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu práce. Hlavným výstupom činnosti sektorových rád sú národné štandardy zamestnaní.

Štatúty a zoznamy členov sektorových rád nájdete na samostatných stránkach sektorových rád:

Nájdete nás na sociálnych sieťach:

Logo Program Slovensko, biele
Skip to content