Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka

Doména alianciasr.sk

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Aliancie sektorových rád. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Najžiadanejšie nedostatkové pracovné pozície na trhu práce

Zoznam je primárne spracovaný na využitie v rámci národného projektu Zručnosti pre trh práce. V súlade so znením NP Zručnosti pre trh práce bude Aliancia sektorových rád tento zoznam aktualizovať na kvartálnej báze. Predložený zoznam obsahuje okrem informácie v ktorých sektoroch a regiónoch je príslušná profesia nedostatková aj informáciu o Karte zamestnania, ktorá sa zobrazí po kliknutí na kód SK ISCO-08. Karta zamestnania obsahuje požadované odborné vedomosti, odborné zručnosti a kľúčové kompetencie potrebné pre výkon príslušného zamestnania. Pri posudzovaní vzdelávacích programov vhodných pre prípravu prihlásených uchádzačov o zamestnanie a záujemcov o zamestnanie je potrebné klásť dôraz i na potrebné vedomosti a zručnosti v oblastiach umelej inteligencie, digitálnej a zelenej transformácie.

Názov profesie SK ISCO 08 kód Alternatívny názov Kraj nedostatkovej pracovnej pozície Sektor Nedostatková pracovná pozícia od Vedomosti Zručnosti Kompetencie NSP URL
Kraj Kraj Kraj Kraj Kraj Kraj Kraj Kraj

Skip to content