Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka

Doména alianciasr.sk

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Aliancie sektorových rád. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Kategória: Nezaradené

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavilo nový projekt pomoci nezamestnaným zameraný na vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy. Program Zručnosti pre trh práce za 42 miliónov eur financovaný z Európskeho sociálneho fondu by mal pomôcť približne 40.000 ľuďom. Aliancia sektorových rád bude po novom štvrťročne aktualizovať potreby profesií v jednotlivých krajoch. O príspevok na vzdelávanie...

Dňa 21. marca 2024 sa konala druhá členská schôdza Aliancie sektorových rád. Zasadnutie viedol predseda členskej schôdze, RNDr. Oto Nevický, generálny sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR. Na členskej schôdzi bol schválený ročný plán cieľov a činností, ktorý je základným strategickým dokumentom činnosti Aliancie sektorových rád. Jedným z cieľov bude naštartovať efektívnu realizáciu aktivít...

Monitorovanie vývojových trendov na trhu práce a zabezpečenie ich prenosu do vzdelávacieho systému, tvorba a aktualizácia Národnej sústavy povolaní (NSP) a Národnej sústavy kvalifikácií (NSK) a posudzovanie kvality vzdelávacích programov v súlade s aktuálnymi a budúcimi potrebami trhu práce, to všetko sú úlohy ASR, ktoré zabezpečuje prostredníctvom činnosti sektorových rád. Sektorové rady sú dobrovoľné nezávislé...

Pakt pre zručnosti (Pact for skills) je iniciatíva na úrovni Európskej komisie a je jednou z hlavných akcií Európskeho programu zručností, ktorého cieľom je podpora spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom s cieľom identifikovať potrebné zručnosti pre úspešnú digitálnu a ekologickú transformáciu spoločnosti v rozličných odvetviach hospodárstva. Aliancia sektorových rád členstvom získala prístup k spoločným...

Šieste zasadnutie Správnej rady sa konalo dňa 2.2.2024.

Dňa 8. novembra 2023 Aliancia sektorových rád (ASR) zorganizovala pracovné stretnutie s názvom Okrúhly stôl k rozvoju vzdelávania dospelých na Slovensku, kde sa stretli zástupcovia inštitúcií a organizácií, ktorým záleží na rozvoji vzdelávania dospelých v Slovenskej republike. Stretnutie spoluorganizovala Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu. Účastníci, zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstva...

18.9.2023 sa v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave uskutočnilo úvodné podujatie Týždňa celoživotného učenia – medzinárodná konferencia „Zručnosti pre život“, ktoré organizovala Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR spolu s partnermi TCU 2023. V hlavnom prejave konferencie popísal Boris Sloboda, generálny tajomník Aliancie sektorových rád, 30 ročný vývoj štátom podporovaného vzdelávania od dospelých nezamestnaných...

Záujmové združenie právnických osôb ASR získalo právnu subjektivitu dňa 1. februára 2023 zápisom do registra záujmových združení právnických osôb.  Výpis z registra záujmových združení právnických osôb  (externý odkaz)

Na ustanovujúcej členskej schôdzi bola podpísané Zakladateľská zmluva záujmového združenia právnických osôb  a Stanovy záujmového združenia právnických osôb ASR. Za predsedu Členskej schôdze bol zvolený RNDr. Oto Nevický, generálny sekretár AZZZ SR. Za podpredsedníčku Členskej schôdze bola zvolená PhDr. Monika Uhlerová, PhD., prezidentka KOZ SR. Členská schôdza zároveň rozhodla o výške členského príspevku zakladateľov.

Skip to content