Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka

Doména alianciasr.sk

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Aliancie sektorových rád. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Deň: 26. mája 2023

Záujmové združenie právnických osôb ASR získalo právnu subjektivitu dňa 1. februára 2023 zápisom do registra záujmových združení právnických osôb.  Výpis z registra záujmových združení právnických osôb  (externý odkaz)

Na ustanovujúcej členskej schôdzi bola podpísané Zakladateľská zmluva záujmového združenia právnických osôb  a Stanovy záujmového združenia právnických osôb ASR. Za predsedu Členskej schôdze bol zvolený RNDr. Oto Nevický, generálny sekretár AZZZ SR. Za podpredsedníčku Členskej schôdze bola zvolená PhDr. Monika Uhlerová, PhD., prezidentka KOZ SR. Členská schôdza zároveň rozhodla o výške členského príspevku zakladateľov.

Skip to content