Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka

Doména alianciasr.sk

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Aliancie sektorových rád. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Aktualita

Základný strategický dokument činnosti ASR je schválený

Dňa 21. marca 2024 sa konala druhá členská schôdza Aliancie sektorových rád. Zasadnutie viedol predseda členskej schôdze, RNDr. Oto Nevický, generálny sekretár Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR.

Na členskej schôdzi bol schválený ročný plán cieľov a činností, ktorý je základným strategickým dokumentom činnosti Aliancie sektorových rád.

Jedným z cieľov bude naštartovať efektívnu realizáciu aktivít dvoch národných projektov v úvodnom roku ich implementácie.

NP ASR – predvídanie trendov a potrieb trhu práce
Projekt v roku 2024 zadefinuje spôsob práce sektorových rád, súbor výstupov sektorových rád a zadefinuje základné požiadavky na integrovaný informačný systém o potrebách trhu práce s využitím dátovej základne.

NP Rozvoj odborných kapacít sociálnych partnerov
V tomto roku projekt začne novú etapu podpory kapacít sociálnych partnerov, pričom na rozdiel od predchádzajúcich projektov tohto typu nebude klásť dôraz na vypracovanie vopred stanoveného počtu analýz na špecifickú tému ale zameriame sa na podporu expertných kapacít v relevantných oblastiach.

Členskej schôdze sa zúčastnili zástupcovia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, Asociácie priemyselných zväzov a dopravy, Republikovej únie zamestnávateľov, Konfederácie odborových zväzov Slovenskej republiky, Združenia miest a obcí Slovenska a Spoločných odborov Slovenska.

Nájdete nás na sociálnych sieťach:

Logo Program Slovensko, biele
Skip to content