Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka

Doména alianciasr.sk

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Aliancie sektorových rád. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Aktualita

ASR sa stala členom Paktu pre zručnosti

Pakt pre zručnosti (Pact for skills) je iniciatíva na úrovni Európskej komisie a je jednou z hlavných akcií Európskeho programu zručností, ktorého cieľom je podpora spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom s cieľom identifikovať potrebné zručnosti pre úspešnú digitálnu a ekologickú transformáciu spoločnosti v rozličných odvetviach hospodárstva.

Aliancia sektorových rád členstvom získala prístup k spoločným poznatkom z oblasti zvyšovania kvalifikácie a rekvalifikácie, k poradenstvu týkajúceho sa príslušných nástrojov financovania aktivít v oblasti zvyšovania zručností dospelých, a k informáciám o príležitostiach na partnerskú spoluprácu v rámci vybudovanej komunity partnerov.

Naším záväzkom bude podporovať kultúru celoživotného učenia, budovať partnerstvá, sledovať ponuky zručností a predvídanie ich potrieb a zároveň zabezpečovať rovnaké príležitosti pre všetkých.

Ako člen Paktu pre zručnosti budeme mať prístup k sieťovému centru na hľadanie partnerských príležitostí, budeme sa môcť zapájať do vzdelávacích aktivít a informovať sa o politikách a projektoch EÚ, ako aj získavať informácie o príležitostiach pre financovanie aktivít na úrovni EÚ či národných úrovniach.

Nájdete nás na sociálnych sieťach:

Logo Program Slovensko, biele
Skip to content