Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka

Doména alianciasr.sk

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Aliancie sektorových rád. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Aktualita

ASR bude aktualizovať potreby profesií

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predstavilo nový projekt pomoci nezamestnaným zameraný na vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy. Program Zručnosti pre trh práce za 42 miliónov eur financovaný z Európskeho sociálneho fondu by mal pomôcť približne 40.000 ľuďom.

Aliancia sektorových rád bude po novom štvrťročne aktualizovať potreby profesií v jednotlivých krajoch. O príspevok na vzdelávanie bude možné žiadať od 8. apríla na príslušnom úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. Jeden žiadateľ môže byť v rámci tohto projektu podporený maximálne dvakrát.

Ak sa o príspevok uchádza občan, ktorý nie je evidovaný na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny ako uchádzač o zamestnanie, je potrebné, aby sa pred podaním žiadosti o príspevok zaregistroval ako záujemca o zamestnanie. To je možné urobiť na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny bez ohľadu na trvalý pobyt prostredníctvom formulára „Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania„. Formulár je možné podať osobne, elektronicky na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk alebo poštou.

Nájdete nás na sociálnych sieťach:

Logo Program Slovensko, biele
Skip to content