Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka

Doména alianciasr.sk

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Aliancie sektorových rád. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Nápis Aliancia sektorových rád
Fotografia niektorých členov Členskej schôdze pri podpise zakladacej listiny, vnorená do znaku ASR pripoménajúceho veľké písmeno A.
Nápis Aliancia sektorových rád

Zastrešujeme spoluprácu, ktorá vedie k lepšej zamestnateľnosti obyvateľov Slovenska

Zoznam je primárne spracovaný na využitie v rámci národného projektu Zručnosti pre trh práce.

Najžiadanejšie nedostatkové pracovné pozície na trhu práce

Zoznam Zoznam je primárne spracovaný na využitie v rámci národného projektu Zručnosti pre trh práce.

Poslanie

Hlavným cieľom ASR je zosúlaďovanie vzdelávacieho systému s potrebami trhu práce.

Členovia

Členovia ASR reflektujú zloženie Hospodárskej a sociálnej rady SR, kde zástupcov štátu reprezentujú MPSVaR SR a MŠVVaŠ SR.

Sektorové rady

Profesijné odborné združenia zástupcov zamestnávateľov, odborových organizácií, vzdelávacích inštitúcií, orgánov štátnej správy a územnej samosprávy.

Aktuality

Zostaňte s nami v kontakte

Po odoslaní vašej adresy vám bude automaticky zaslaný e-mail, v ktorom prosím potvrďte odoberanie noviniek.

Emailová adresa:

Odoslaním svojej e-mailovej adresy udeľujete Aliancii sektorových rád, so sídlom Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava, IČO: 55 209 491, zapísaná v registri záujmových združení právnických osôb vedenom Okresným úradom v Bratislave (ďalej len „ASR“) súhlas so zasielaním noviniek/newslettera na vami poskytnutú e-mailovú adresu.

Novinky/Newsletter obsahujú prehľad o aktuálnych informáciách a novinkách o činnosti ASR. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať a zrušiť tak zasielanie noviniek/newslettera. Využiť môžete odkaz umiestnený v dolnej časti každej správy obsahujúcej zaslané novinky/newsletter alebo nám poslať e-mail na kancelaria@alianciasr.sk.

Odvolaním súhlasu so zasielaním noviniek/newslettera nie sú dotknuté prípadné iné súhlasy, ktoré ste ASR poskytli. Ďalšie informácie nájdete v sekcii ochrana osobných údajov. 

Nájdete nás na sociálnych sieťach:

Skip to content