Preskočiť na hlavný obsah
Oficiálna stránka

Doména alianciasr.sk

Nachádzate sa na oficiálnom webovom sídle orgánu verejnej moci Slovenskej republiky – Aliancie sektorových rád. Odkazy na jednotlivé webové sídla orgánov verejnej moci nájdete na tomto odkaze.

Táto stránka je zabezpečená

Buďte pozorní a vždy sa uistite, že zdieľate informácie iba cez zabezpečenú webovú stránku verejnej správy SR. Zabezpečená stránka vždy začína https:// pred názvom domény webového sídla.

Portrét: Marián Valentovič

Ing. Marián VALENTOVIČ MBA

generálny tajomník ASR

marian.valentovič@alianciasr.sk

Od roku 2007 pôsobil v rezorte práce, sociálnych vecí a rodiny na pozíciách riaditeľa úradu práce, námestníka generálneho riaditeľa pre sekciu ESF a sekciu ekonomiky a od roku 2012 na pozícii generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Okrem riadenia Ústredia a všetkých úradov PSVaR bol zodpovedný za prípravu a implementáciu projektov Aktívnej politiky trhu práce a taktiež za zavedenie ISO 9001 do procesov riadenia organizácie.

Súčasťou jeho profesnej náplne bola aj implementácia celoživotného vzdelávania pre takmer trinásťtisíc zamestnancov úradov PSVaR a CDR, ako i uchádzačov o zamestnanie. Na najvyššej úrovni spolupracoval a vytváral prepojenia so zamestnávateľskými zväzmi a sociálnymi partnermi, ako aj viacerými ústrednými orgánmi štátnej správy.  Zároveň pôsobil aj ako prvý podpredseda Rady vlády pre odborné vzdelávanie. 

Skúsenosti s poskytovaním doplnkového a celoživotného vzdelávania dopĺňa pôsobnosť na pozícií kvestora na Slovenskej zdravotníckej Univerzite.  

Dlhodobo sa venuje projektom v oblasti prognózovania trhu práce, uplatneniu absolventov na trhu práce, trendov práce a Národnej sústavy kvalifikácií, ako aj systému overovania kvalifikácií. Pôsobil ako expert v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu. Okrem uvedeného sa podieľal na tvorbe viacerých expertných dokumentov a analýz k témam trhu práce a vzdelávania ako spoluautor, prípadne ako metodik sektorových expertov.  

 

Nájdete nás na sociálnych sieťach:

Skip to content